Zapraszamy na lekcje poprawnej polszczyzny „Spotkania z językiem“.

Tematem naszych spotkań będą różne zagadnienia związane z językiem, a więc będziemy rozważać o etymologii, czyli o pochodzeniu wyrazów, o znaczeniu i zmianie znaczenia wyrazów, o nazwach własnych, czyli o imionach, nazwiskach, przezwiskach, nazwach miejscowości, a także o ciekawostkach językowych. Sporo miejsca poświęcimy również poprawności językowej, gdyż to jest bardzo ważny temat, zwłaszcza w środowisku wielokulturowym.

Spotkania z językiem

O rękach, oczach i okach, uszach i uchach
11/30/2022
O nazwach miesięcy w języku polskim
11/23/2022
Kłopoty z rodzajami
11/16/2022
O samogłoskach nosowych
11/09/2022
O Zaduszkach
11/02/2022
Zawsze można grzeczniej powiedzieć
10/26/2022