Spotkania z językiem

O platformie e-learningowej polski.info
12/14/2022
O końcówce, którą my, Polacy mieszkający na Litwie, bardzo lubimy
12/08/2022
O rękach, oczach i okach, uszach i uchach
11/30/2022
O nazwach miesięcy w języku polskim
11/23/2022
Kłopoty z rodzajami
11/16/2022
O samogłoskach nosowych
11/09/2022
O Zaduszkach
11/02/2022
Zawsze można grzeczniej powiedzieć
10/26/2022
„Wileńskie” imiesłowy
10/19/2022
Czy Pani "schodzi"? | vilropa.lt
10/12/2022
Nowy Rok | vilropa.lt
12/30/2021
Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem
12/23/2021