Duomenų saugumas

vilropa.lt užtikrina, kad Jūsų duomenys ir visa asmeninė informacija yra saugūs. Naršydami vilropa.lt galite jaustis visiškai saugūs, nes: mes garantuojame, jog Jūsų duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims.