„Wileńskie” ś, ź, ć, dź, ź

04/25/2019
Spotkania z językiem

Nie jest tajemnicą, że my, Polacy litewscy, inaczej niż w polszczyźnie ogólnej wymawiamy niektóre dźwięki. To ta nieco inna wymowa poszczególnych dźwięków zdradza, skąd pochodzimy. Wystarczy, że powiemy kilka słów, a nasz rozmówca już wie, że jesteśmy z Litwy. Różnice między systemem fonetycznym języka polskiego na Litwie i systemem polszczyzny ogólnej są znaczne i postrzegane przez samych użytkowników, czyli Polaków mieszkających na Litwie. Do fonetyki jeszcze wrócimy niejednokrotnie, dzisiaj zaś trochę czasu poświecimy wymowie takich dźwięków jak ś, ź, ć, dź, które są nazywane palatalnymi (od wyrazu palatum łacińskiej nazwy podniebienia twardego) albo też miękkimi, środkowojęzykowymi lub środkowojęzykowo-podniebiennymi.