„Wileńskie” imiesłowy

10/19/2022
Spotkania z językiem

Przybyszowi z zewnątrz polszczyzna litewska kojarzy przede wszystkim z obfitością form typu "przyszedłszy", "zobaczywszy", "miawszy", "widziawszy", które często są wykorzystywane jako środek stylizacyjny wprowadzający koloryt północnokresowy do utworów literatury pięknej. Są to imiesłowy przysłówkowe uprzednie i o nich dzisiaj porozmawiamy.