Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem

12/23/2021
Spotkania z językiem

Korzystając z okazji, że za kilka dni obchodzimy Boże Narodzenie, chciałabym pokrótce omówić słownictwo i obrzędy związane z tym świętem upamiętniającym narodzenie Chrystusa, które od IV w. obchodzone jest 25 grudnia (według starego kalendarza 6 stycznia), a więc w okresie zimowego przesilenia Słońca. Stąd przysłowie Na Nowy Rok (a więc w tydzień po Bożym Narodzeniu) przybywa dnia na barani skok, ponieważ od tej daty dnia przybywa, a nocy ubywa.