Czy Pani "schodzi"?

10/12/2022
Spotkania z językiem

Miło nam bardzo, że możemy kontynuować „Spotkania z językiem”, a stało się to możliwe dzięki przychylności wielu osób i instytucji. Pragniemy zatem podziękować Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej za wsparcie finansowe, władzom Uniwersytetu Witolda Wielkiego za udostępnienie pomieszczenia, z którego nadajemy „Spotkania z językiem”, oraz dziennikowi „Kurier Wileński” za zaangażowanie w realizację tego programu.