„Zawołaj mnie po imieniu” - Halina Poświatowska

08/21/2019
Spotkania z językiem

Kilka spotkań poświęciliśmy nazwiskom, a dzisiaj będziemy mówić o imionach. Imię obok nazwiska jest najważniejszym elementem służącym do identyfikacji człowieka. Każdy po urodzeniu otrzymuje imię, które wybierają dla niego rodzice lub opiekunowie. Na wybór imienia może wpływać tradycja rodzinna, mianowicie dziecko dziedziczy imię np. po babci lub dziadku. Taka powtarzalność imion występowała np. w dynastii piastowskiej, w której było dwudziestu Bolesławów, czternastu Kazimierzów i dziesięciu Władysławów. Niektóre imiona należą do tak zwanych „przyniesionych”, to znaczy rodzicie nadają dziecku to imię, które jest w kalendarzu właśnie w dniu jego urodzin.