Frazeologiczne kłopoty

05/08/2019
Spotkania z językiem

Być może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że mówiąc lub pisząc przypominamy nie tylko poszczególne pojedyncze wyrazy, lecz też połączenia, które się składają z kilku wyrazów, np. nie zmrużyć oka, końskie zdrowie, robić z igły widły, ptasi móżdżek, kupować kota w worku, zejść na psy. Te utrwalone zwyczajem językowym nierozłączne połączenia wyrazowe o przenośnym znaczeniu noszą nazwę frazeologizmów.