Jeszcze raz o archaizmach

10/21/2021
Spotkania z językiem

Już niejednokrotnie podczas naszych „Spotkań z językiem” mówiliśmy o archaicznych elementach językowych, które zostały nam w spadku po dawnych, dziś już nieobowiązujących zasadach. Dość często te stare formy traktujemy jako wyjątki, jako odstępstwa od normy obowiązującej w danym systemie językowym.