Mieć i posiadać

05/16/2019
Spotkania z językiem

W języku jest niemało wyrazów, które mają zbliżone znaczenie, jednak nie zawsze mogą być używane wymiennie. Właśnie o takich wyrazach chciałabym dzisiaj mówić. Oczywiście ograniczę się tylko do wybranych przykładów.

Weźmy takie czasowniki jak „mieć” i „posiadać”. Mimo zbliżonego znaczenia nie zawsze dają się wymiennie używać w tych samych kontekstach. Szczególnie często nadużywa się wyrazu „posiadać”, stosując go tam, gdzie poprawnie należy użyć czasownika „mieć”.