O etymologii poszczególnych nazw własnych na Wileńszczyźnie

05/02/2019
Spotkania z językiem

Dzisiejsze „spotkanie z językiem” poświęcimy nazwom własnym, które zawsze intrygowały człowieka, poruszały jego wyobraźnię, pobudzały do rozważań nad pierwotnym znaczeniem i pochodzeniem nazwy. Zwłaszcza nazwy miejscowe są przedmiotem różnych interpretacyjnych spekulacji. Obok naukowych wywodów spotykamy liczne przykłady etymologii ludowej, czyli naiwnej, która jest najczęściej błędnym objaśnianiem nazwy, jednak w większości wypadków bardziej atrakcyjnym i plastycznym w porównaniu z naukowymi wywodami.