O frazeologizmach

07/11/2019
Spotkania z językiem

O frazeologizmach, czyli utartych połączeniach wyrazowych, które mają przenośne znaczenie, już mówiłam w jednym ze Spotkań z językiem. Jednakże chodziło mi wtedy o ich poprawność. Dzisiaj natomiast chciałabym zwrócić uwagę na archaiczne, czyli na dawne wyrazy i dawne znaczenia wyrazów, które pozostały jedynie w składzie pewnych związków frazeologicznych. Nieznajomość tych elementów językowych nie wpływa na poprawne odczytanie znaczenia związku frazeologicznego.