O księdzu, księciu i księżycu

06/27/2019
Spotkania z językiem

O księdzu, księciu i księżycu Poznanie dawnego znaczenia wyrazów jest niezmiernie fascynujące. Język się zmienia, wiele wyrazów dzisiaj ma inne znaczenie niż dawniej. Urządźmy małą wycieczkę w przeszłość. A propos słowa wycieczka. Obecnie wyraz ten znaczy tyle co „wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych”. W przeszłości miał inne znaczenie, wiązał się ze zdobywaniem łupów, wycieczka był to wypad niewielkiego oddziału wojska w stronę obozu wroga. W tym znaczeniu wyrazu wycieczka użył Adam Mickiewicz w „Konradzie Wallenrodzie”:
Skąd Litwini wracali? - Z nocnej wracali wycieczki
Wieźli łupy bogate, w zamkach i cerkwiach zdobyte.
Tłumy brańców niemieckich z powiązanymi rękami,
Ze stryczkami na szyjach, biegną przy koniach zwyciężców;
Tematem dzisiejszego spotkania będą wyrazy: ksiądz, książę, księżyc. Należą one do tej samej rodziny wyrazowej, pozostają ze sobą w bezpośrednim związku etymologicznym.