O słownictwie związanym z Wielkanocą

04/18/2019
Spotkania z językiem

Korzystając z tej okazji, że w tym miesiącu obchodzimy Wielkanoc, chcielibyśmy pokrótce omówić niektóre słownictwo i obrzędy związane z tym najstarszym świętem chrześcijańskim, świętem, upamiętniającym śmierć Chrystusa na krzyżu dla odkupienia grzechów ludzkich i jego zmartwychwstanie.