O znaczeniach wyrazów raz jeszcze

11/18/2021
Spotkania z językiem

Podczas naszych spotkań już mówiliśmy o wyrazach występujących w polszczyźnie litewskiej, które pomimo identycznego brzmienia z odpowiednikami ogólnopolskimi mają inne znaczenie. Użycie takich wyrazów w znaczeniu nietypowym dla polszczyzny ogólnej zwłaszcza w kontaktach z mieszkańcami Polski może prowadzić do nieporozumień, a także do niezamierzonych żartów słownych. Przejdźmy do przykładów.