Odmieniajmy nazwiska (I)

08/01/2019
Spotkania z językiem

Tematem naszego dzisiejszego spotkania będą nazwiska, a mianowicie ich odmiana, która nastręcza wiele trudności. Współcześnie obserwuje się coraz silniejszą tendencję do nieodmieniania nazwisk. Zwolennicy tej tendencji argumentują, że nazwisko to pewien symbol, rodzaj identyfikatora i jako takie powinno mieć stałą, niezmienną postać. Ponadto twierdzą, że na podstawie postaci nazwiska w przypadkach zależnych nie zawsze da się bezbłędnie zrekonstruować postać mianownikową. W przypadku pewnych nazwisk rzeczywiście tak może być.