Wygodne wyrazy

11/25/2021
Spotkania z językiem

Tematem dzisiejszego spotkania będą zaimki. Są to bardzo wygodne wyrazy, bo krótkie i poręczne w użyciu, a zwłaszcza chętnie posługujemy się nimi w mowie potocznej. Zastępują one różne części mowy, a więc rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki. Jednak w polszczyźnie litewskiej użycie zaimków odbiega od obowiązującej współcześnie normy językowej. Zwłaszcza dotyczy to zaimków osobowych, czyli takich jak ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy.