Wyrazy, które zmieniły znaczenie

10/28/2021
Spotkania z językiem

Język żyje, rozwija się i zmienia. Wystarczy sięgnąć do literatury staropolskiej, żeby się o tym przekonać. Największym i najszybszym zmianom podlega słownictwo, oczywiście zmienia się też gramatyka, lecz nie tak szybko jak słownictwo. Dzisiaj porozmawiajmy o wyrazach, które zmieniły swoje znaczenie.