Wyrazy niezgodne z ich ogólnie przyjętym znaczeniem

07/04/2019
Spotkania z językiem

W języku polskim na Litwie (w tym też w odmianie używanej przez polską inteligencję) występuje sporo wyrazów, które pomimo identycznego brzmienia z odpowiednikami ogólnopolskimi mają inne znaczenie, najczęściej przejęte od podobnych formalnie wyrazów występujących w języku rosyjskim lub białoruskim albo w obu tych językach, a także w nielicznych wypadkach w języku litewskim. Zatem mamy słowa, które brzmią jednakowo w języku polskim, rosyjskim, białoruskim i często litewskim, lecz znaczą jednak coś zupełnie innego. Nieraz mamy do czynienia z archaizmami znaczeniowymi, które znalazły oparcie w językach wschodniosłowiańskich. Obecność tego typu elementów językowych w kontaktach z mieszkańcami Polski może prowadzić do opacznego odbioru przekazywanych treści, a także do niezamierzonych żartów słownych.