Spotkania z językiem

O wymowie samogłoski "O"
06/13/2019
„Przyimek – maleńki despota”
06/06/2019
Trochę o akcencie
05/30/2019
Trochę o akcencie
05/23/2019
Mieć i posiadać
05/16/2019
Frazeologiczne kłopoty
05/08/2019
O etymologii poszczególnych nazw własnych na Wileńszczyźnie
05/02/2019
„Wileńskie” ś, ź, ć, dź, ź
04/25/2019
O słownictwie związanym z Wielkanocą
04/18/2019
Wstęp do programu docent dr Barbary Dwilewicz "Spotkania z językiem..."
04/11/2019