O pieniądzach

12/16/2021
Spotkania z językiem

Tematem dzisiejszego spotkania będą pieniądze. O tym, że wyraz pieniądz był zawsze popularny, świadczy chociażby ogromna liczba związków frazeologicznych. Wystarczy otworzyć słownik frazeologiczny, aby się o tym przekonać.