„My rządzim światem, a nami kobiety” - Ignacy Krasicki

12/09/2021
Spotkania z językiem

Dzisiejsze spotkanie poświęcimy wyrazom, które służą do nazywania przedstawicieli płci żeńskiej i męskiej. Zacznijmy od kobiet. Ustalenie pochodzenia wyrazu kobieta jest skomplikowane i pozostaje do dzisiaj kwestią nierozstrzygniętą. Wyraz ten pojawił się w polszczyźnie około połowy XVI wieku i początkowo był słowem obelżywym, wulgarnym. Występował zwykle w połączeniu z przymiotnikami typu wsteczna, plugawa, nikczemna.