Kłopoty z rodzajami

11/16/2022
Spotkania z językiem

Dzisiaj porozmawiamy o rodzajach gramatycznych. Mogłoby się wydawać, że nie mamy żadnych kłopotów językowych z przypisaniem rzeczownika do odpowiedniego rodzaju. W rzeczywistości tak nie jest. A nieodpowiedni wybór rodzaju gramatycznego pociąga za sobą tworzenie błędnych form w przypadkach zależnych, czyli w odmianie tego rzeczownika. Nasze rozważania zacznijmy od rzeczowników dwurodzajowych, tj. takich, które mogą przybierać zarówno rodzaj męski, jak i żeński.