O nazwach miesięcy w języku polskim

11/23/2022
Spotkania z językiem

Tematem dzisiejszego spotkania będą nazwy miesięcy dawne i współczesne. W wielu językach świata występują łacińskie nazwy miesięcy, które pochodzą z czasów imperium rzymskiego. W niektórych krajach miesiące są nazywane zgodnie z lokalnymi tradycjami. Do tej grupy powinniśmy zaliczyć część języków słowiańskich, np. białoruski, ukraiński, czeski, chorwacki, górnołużycki oraz język polski.